CESTA ZMĚNY

Stálá polootevřená skupina osobního rozvoje CESTA ZMĚNY je určena pro každého, muže i ženy od 18 let.

Není nutná žádná předchozí zkušenost se skupinovou psychoterapií a není nutná předchozí individuální 
psychoterapie. Jedinou podmínkou je chuť do společné práce, sdílení, naslouchání, poctivost, otevřenost a opravdovost v hledání vlastních schopností vedoucích ke změnám.
 
***

Jaké výhody má práce ve skupině?
 
Skupina je jako živý organizmus. Snahou každého člena je vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí, ve kterém je možné získávat nové zkušenosti a dovednosti. Vše, co je řečeno na skupině, zůstává její součástí. Organizmus skupiny se postupně dostává do harmonie, ve které je snadné učit se naslouchat druhým, reflektovat své pocity, korigovat své názory, přijímat a být přijímán. To umožňuje získat náhled na své potíže, více poznat sám sebe díky zpětným vazbám od ostatních členů, zlepšení schopnosti komunikovat a svobodně vyjádřit sám sebe bez zraňování druhých a přitom dosahovat svých cílů.
 
Být součástí skupiny znamená objevovat svou vlastní hodnotu a s pomocí druhých nalézat vnitřní sílu pro realizaci důležitých změn v životě, které jsou důsledkem poznání, porozumnění a sebepřijetí v přítomném okamžiku.
 

Propozice

Skupina se schází každé pondělí od 18,00 do 20,00 hodin

Max. počet účastníků je 9. Při poklesu počtu účastníků do skupiny mohou přistupovat průběžně noví členové, kteří projevili o účast zájem a čekají v pořadí

Skupina probíhá nepřetržitě, pokud jsou v ní min. 4 účastníci

Účast ve skupině je možná pokud je volné místo a člen uhradí tzv. 1 blok, což je 5 po sobě jdoucích setkání, a to nejpozději na posledním setkání končícího bloku. Hodnota nevyužitého setkání se nevrací

Členové mohou do skupiny vstupovat opakovaně, vždy však min. na 1 blok setkávání

Cena jednoho bloku je 1.500,- Kč, t.j. 300,- Kč za 120 min. a hradí se jednorázově vždy na prvním setkání

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na tel.č. 720 561 758 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře ZDE


KontaktU akademie 9
Praha 7


+420 720 561 758