10.10.2010 00:00

11. září ????

    V tiskovém sále Bledého domu se rozsvítily reflektory, na kamerách červené kontrolky, šum nedočkavých úst zanikl v tichu napjatého očekávání. Prezident se důstojně postavil k řečnickému pultu za desítku mikrofonů a s vážným výrazem ve tváři promluvil k národu:

"Spoluobčané svobodné země! Stojíme na prahu celosvětového konfliktu, který v moderních dějinách světa nemá obdoby. Čin, který provedla hrstka zfanatizovaných šílenců pod vedením ještě fanatičtějšího Mohameda Aladina, a který nehodnotíme jinak, než jako válečný útok proti svobodnému světu, je pro nás šokující ukázkou toho, kam současné lidstvo došlo. V troskách, po ničivých útocích, zahynuli tisíce našich přátel a rodinných příslušníků. Naše země nebyla za dobu svého trvání ještě nikdy vystavena takové tragédii, která by v jediném dni, v jediném okamžiku, změnila osudy tolika lidí! Velmi těžce se mi o tom hovoří."

    Prezident se otočil zády ke kamerám a miliony televizních diváků zahlédlo, jak jeho ruka vytahuje z kapsy kapesník a zřejmě si otírá oči. Novináři v sále, pod tíhou okamžité atmosféry, dělali stejnou věc. Vůdce národa zaujal profesionální postoj a pokračoval: 

"V těchto chvílích, kdy téměř celý svět pláče s námi, kdy téměř celý svět stojí při nás a nabízí nám svou pomoc, kdy téměř celý svět vyjadřuje svou podporu s naším smutkem a s naším odhodláním pomstít tento neskutečně nelidský akt zla a nenávisti, jsem se rozhodl po nesmírně vážném zhodnocení stavu všech věcí..., a v souladu se svým svědomím..., a taktéž v zájmu světového míru..., jednou provždy změnit tento svět a jeho budoucnost!"

    Sál s neskrývaným nadšením přijal slova prvního muže s potleskem, diváci u obrazovek vesměs zatínali odhodlaností pěsti. Generálové vojenských paktů přepočítávali své vojáky a proslov pokračoval:

"NÁSILÍ NEJDE VYKOŘENIT NÁSILÍM! Tisíce let jsme o tom přesvědčováni, historické události se konfrontují s dneškem, činy minulosti jako stíny jsou stále kolem nás a budou tak dlouho, dokud své krvechtivé sliny nepolkneme!"   

    Červené telefony čelných politkiků světa začaly vyzvánět. V tiskovém sále bylo hrobové ticho.    

"Je zcela zřejmé, že cokoli nyní provedeme ve smyslu pomsty, vyvolá na politicky a nábožensky obrácené straně světa opět nové pocity křivdy, další hlad po naší krvi, a vstanou noví bojovníci, kterým posloužíme jako cíl jejich hněvivých akcí, které budou opět morálně podepřeny zkázou, kterou se chystáme nastolit. Ano, jsme ekonomicky nejsilnější zemí světa, můžeme tvrdit, že jsme i vojensky nejsilnější! Přesto nemůžeme pokračovat v tom, co nás povede jednoznačně do neustálého pocitu strachu! Strachu z odplaty za naše skutky! Buďme tedy průkopníky, tak jako již mnohokrát v dějinách naší země, a vzepřeme se pocitům nenávisti vyvolaných v nás tak strašlivým a nelidským činem, kterého jsme se stali svědky, a který nelze jinak než odsuzovat!"

    Chodbami Bledého domu se proháněl čerstvý vánek, pronikající otevřenými okny. Lidé, sledující projev prezidenta, mohli začít volněji dýchat. Přesto se nikdo ani nepohnul.

"Jako prezident této země, tohoto národa, předkládám tímto kongresu návrh na zastavení příprav vojenské odplaty!"

    Tiskovým sálem třeskl výstřel a prezident se s utrženou zadní částí lebky sesunul pod řečnický pult. Několik příslušníků speciálních jednotek v maskovacích uniformách okamžitě tělo zabalili do černého plastikového pytle a odnesli do zákulisí. Během několika sekund bylo vše uklizeno a z bočního vchodu do sálu vstoupil mluvčí pro bezpečnostní otázky Bledého domu. Zaujal očištěné místo před kamerami a bez čekání se ujal slova:

"Musíme s politováním prohlásit, že snaha po destabilizaci naší společnosti byla dnes našimi nepřáteli vygradována v pokus, pomocí dvojníka našeho pana prezidenta, rozvrátit pevné základy světového pořádku, jehož jsme garantem. O to politováníhodnější je to, že jsme nemohli zasáhnout dříve, z jistých přísně tajných důvodů, a tedy, tento pokus byl v přímém přenosu prezentován v celém světě. Bledý dům se omlouvá. Nyní prosím, povstaňte, přichází prezident!"

    Prezident se postavil za řečnický pult před desítkou mikrofonů a s vážným výrazem promluvil ke světu:

"Vážíme si vaší podpory! A ty, Aladine, ať si kde jsi, vypleníme tvoje hnízdo do základů!"

 

—————

Zpět


KontaktU akademie 9
Praha 7


+420 720 561 758