10.10.2010 00:00

Lidský přístup

    Trojrozměrná projekce s názvem "WAR 23450" právě končila, sálem ještě duněla reprodukovaná dělostřelecká palba, ale bylo jasné, že generál Pospěchov opět zvítězil. Uvaděč, pan Priatelkov, dokořán rozevřel zadní průčelí sálu stisknutím tlačítka EXIT a pozoroval davy rozjásaných přívrženců Pospěchova, valící se směrem do dvorany "KOLOSEA VÁLKY".

"Vopravdickou válku na vás, hajzlové !", ulevil si jen tak pro sebe.

    Ve svých devadesátiosmi letech se ještě dokázal rozohnit, zvláště po takovéhle projekci. Válka s pořadovým číslem 23450 trvala šest měsíců. Zažil sice i delší války, ale to bylo z počátku, když svět začal ustupovat od tradičního vedení boje a představitelé silné "Třicítky" se usnesli, že od teď se už pro vždy bude válčit jen ve virtuálním prostředí. Politici najímali nové vojenské stratégy, většinou nezletilé hráče, se zkušeností ve válečných počítačových hrách, kteří již prokázali své dovednosti na poli světových soutěží. Tito mladíci a děvčata se přes noc stali novými gladiátory, neskutečně placenými a po zásluze oslavovanými. Nejdelší válka, s pořadovým číslem 666, která byla i díky tomuto číslu označována za "Peklo na Zemi", trvala celé čtyři roky.  Tehdy proti sobě, v plné síle 13 let věku, nastoupil generál Hoj Chinai za Východní společenství a Lidmil Priatelkov, hájící zájmy Středního evropského pásu. Od té doby byly všechny ostatní války jen slabým odvarem "Pekla na Zemi". Na obou stranách tehdy bylo odepsáno stošedesátčtyři miliony bojových postav a při projekci zahynulo vyčerpáním tisícsedmset diváků. To byla nepřekonaná čísla, na která byl dnes opět Priatelkov hrdý. Jeho pocitu však nebyl nikdo účasten. Dva a půl milonu diváků se totiž právě tlačilo do středového prostoru kolosea k poctě generálu Pospěchovi, devítiletému chlapci z Las Vegas. Nepřítel, Uskupení křesťansko-muslimského odporu, byl tímto mladým fenoménem zcela eliminován. Každého občana, hlásícího se  příslušností k poražené straně, Světové centrum pro mír označí, vyhledá a vyzve k dobrovolné eutanázii. Pokud tak neučiní, atomy jeho těla budou rozptýleny ultrazvukovou rázovou vlnou. Přívrženci Pospěchova se radovali. Jejich vítězství bude mít za následek uvolnění celosvětového prostoru o čtyřista milionů lidí. Proto ta rozjásanost.

     Pan uvaděč Lidmil Priatelkov, bývalý generál a vítěz války pod pořadovým číslem 666, opustil stanoviště pro ovládání výstupního prostoru a pomalu, klidným a rozvážným krokem, zamířil k bufetu, ve kterém teď postávalo jen pár mlčících důchodců v dlouhých kožených kabátech, s černými brýlemi na očích.

"Jsme všichni, dědci?", zavelel, když se postavil mezi ně.

"Tak jdem na ně, na psy sviňský, nevěřící!"

    Z pod kabátů vytaženy automatické pušky, historické samopaly a ruční granáty ještě z doby, kdy nikdo ze zúčastněných nebyl na světě.

"Konečně to nebude jen hra! Ukažme světu, že s námi musí počítat. Odmítáme další politickou kompjúterizaci! Chceme pravdivý svět!?"

    Těmito bojovnými prohlášeními Priatelkov zahájil první útok "Měsíčních Křižáků", neboli "EMKÁČEK". Všech dva a půl milionu diváků bylo zmasakrováno. Skutečná realizace "WAR MK 00001" byla úspěšně ukončena.

    Současné pořadové číslo WAR MK je 11901. Válčí se na všech kontinentech.

—————

Zpět


KontaktU akademie 9
Praha 7


+420 720 561 758