Skupiny osobního rozvoje

Termíny začátku všech skupin jsou vyhlašovány na úvodní stránce. V případě Vašeho zájmu o účast ve skupině mne kontaktujte. 

 

Lovci stínů

Oblíbená, základní skupina osobního rozvoje, která  se schází po dobu 10ti  týdnů, kdy jedno setkání trvá 120 min. Hlavním tématem jsou mezilidské vztahy, zejména vztahy mezi partnery a rodinné vztahy obecně. V průběhu setkávání se účastníci seznámí s tím, jak jejich představy o sobě ovlivňují  vlastní projevy chování, co v komunikaci ve vztazích potlačují, či o čem svými projevy chování a stavy chtějí přesvědčit své okolí. Zároveň každý získá dovednost, jak s těmito představami  o sobě pracovat, jak přijmout své potlačené části a získat tak vědomou kontrolu nad stíny své osobnosti.

10 x 120 min.

Max. 9 účastníků.

Skupinu vede Ivan Olenič.

Cena: 10x250,- Kč = 2.500,- Kč /platba celé částky na úvodním setkání/

 

Lovci světla

Skupina je určena pro každého, kdo se chce rozvíjet v procesu sebepoznání formou skupinových interakcí, sebereflexí a zpětných vazeb. Základním tématem jsou opět vztahy s lidmi kolem nás, vztah k sobě a vztah k představě o sobě. Nebudeme se však dívat na zem, na to jaký stín vytváříme, ale vzhůru. Budeme se učit vidět světlo, které máme v sobě, které dáváme. S pomocí moudrosti světových či osobních příběhů konfrontujeme vzájemně své pravdy, abychom je mohli bez obav opustit a stát se světlem, které pohltí naše vlastní stíny.

15 x 120 min.

Max. 9 účastníků.

Skupinu vede Ivan Olenič.

Cena: 15x300,- Kč, t.j. 4.500,- Kč /úhrada celé částky na prvním setkání/

 

Krotitelé předpokladů

Skupinová setkání pro každého, komu je příjemná tato forma osobního rozvoje. Základním tématem jsou zde předpoklady, tedy hypotézy, se kterými každodenně zacházíme v mezilidských vztazích nebo s jejichž pomocí interpretujeme svět kolem nás. Cílem setkávání je sebepoznání a sebevyjádření v interakcích s ostatními členy skupiny, rozpuštění obav z tabuizovaných témat a opuštění nevyhovujících přesvědčení.   

10 x 120 min.
 
Max. 9 účastníků.
 
Skupinu vede Ivan Olenič.
 
Cena: 10x300,- Kč = 3.000,- Kč /platba celé částky na úvodním setkání/

KontaktU akademie 9
Praha 7


+420 720 561 758