Ceník

Ceny dle tohoto ceníku jsou účtovány za objednanou hodinu i v případě, 
že se bez omluvy nedostavíte, případně zrušíte termín v den terapie. 
V tomto případě úhradu proveďte na:
č. účtu 107 270 107/5500 

Služby uvedené na těchto stránkách nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

Individuální terapie       1200 Kč

Párová terapie               1200 Kč

Rodinná terapie            1200 Kč

Za každých dalších započatých 15 minut se cena zvyšuje o 300 Kč do max. ceny 2400 Kč