Ceny

Ceny dle tohoto ceníku jsou účtovány za objednanou hodinu i v případě, 
že se bez omluvy nedostavíte, případně zrušíte termín v den terapie. 
V tomto případě úhradu proveďte na: č. účtu 107 270 107/5500 

Individuální terapie

60 minut

1000 Kč

Párová terapie

60 minut

1000 Kč

Služby uvedené na těchto stránkách nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění