Párová terapie

Párová terapie je určena pro partnery, kteří jsou ochotni a schopni pracovat společně na svém vztahu a hledat nové způsoby partnerského dialogu. Není důležité, zda jde o manželský pár, mladé partnery před svatbou nebo patnerské soužití dvou mužů či žen. V terapii je uplatňován systemický přístup orientovaný na řešení, tzn. že se nezabýváme tím, jak problémy vznikají a kdo je viník, ale tím, jak stávající problémový nebo krizový stav zlepšit nebo odstranit. To vyžaduje od obou partnerů úsilí ustoupit od svých starých vzorců chování a společně s terapeutem objevovat něco nového, něco co funguje. 

Partnerská terapie není o potřebách jednoho na úkor druhého. Není o povinnosti, není o vyčítání a hodnocení. Opírá se o upřímnou snahu zůčastněných nalézat užitečná řešení, i kdyby řešením měl být poklidný rozchod. V průběhu terapie nalézáme skryté, nevyjádřené potřeby partnerů a mluvíme o nich tak, aby byly zřejmé, aby umožnily každému k nim přistoupit, vyjádřit se, více komunikovat. Žádné téma není tabu, záleží jen na přání partnerů. Přístup orientovaný na řešení předpokládá, že experty na svůj vztah jsou vždy partneři, kteří vědí, co je potřeba změnit. Terapeut jen pomáhá toto vědomí zviditelnit, vyjádřit a zažít.  

OBJEDNAT SE


KontaktU akademie 9
Praha 7


+420 720 561 758