Párová terapie

       Přístup orientovaný na řešení předpokládá, že experty na svůj vztah jsou vždy partneři, kteří vědí, co je potřeba změnit. Terapeut jen pomáhá toto vědomí zviditelnit, vyjádřit a zažít. 

    Párová terapie je určena pro partnery, kteří jsou ochotni a schopni pracovat společně na svém vztahu a hledat nové způsoby partnerského dialogu. Není důležité, zda jde o manželský pár, mladé partnery před svatbou nebo patnerské soužití dvou mužů či žen. 

     V terapii je uplatňován systemický přístup orientovaný na řešení, tzn. že se nezabývám tím, jak problémy vznikají a kdo je viník, ale tím, jak stávající problémový nebo krizový stav zlepšit nebo odstranit. To vyžaduje od obou partnerů úsilí ustoupit od svých starých vzorců chování a společně s terapeutem objevovat něco nového, něco co funguje.

     Partnerská terapie, to není o potřebách jednoho na úkor druhého. Není o povinnosti, není o vyčítání a hodnocení. Opírá se o upřímnou snahu zůčastněných nalézat užitečná řešení, i kdyby řešením měl být poklidný rozchod. V průběhu terapie nalézám skryté, nevyjádřené potřeby partnerů a mluvíme o nich tak, aby byly zřejmé, aby umožnily každému k nim přistoupit, vyjádřit se, více komunikovat. Žádné téma není tabu, záleží jen na přání partnerů.